Supervisi YPI Al Azhar: “Adab itu yang Utama”

Berita > Supervisi YPI Al Azhar: “Adab itu yang Utama”

Pada hari Senin dan Selasa, tanggal 8 – 9 Mei 2023 SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru menerima kunjungan supervisi pengawas Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Bapak Drs. Sri Hartoyo. Selain ditujukan untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan, kegiatan ini juga merupakan sarana menjalin silaturahim dan sharing tentang berbagai ilmu terkait pendidikan.

Dalam kesempatan supervisi tersebut, Bapak Drs. Sri Hartoyo memberikan pembinaan kepada guru dan karyawan SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru tentang harus ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi pendidik yang bekerja secara professional.


Sebagai penguat pembinaan kepada seluruh guru dan karyawan, beliau menyampaikan bahwa Adab seseorang adalah tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Dan kekurangan adabnya merupakan kesengsaraan dan kebinasaannya. Manusia yang kehilangan adab, maka hidupnya sia-sia.

Bapak Sri Hartoyo juga melakukan survey kepada murid kelas 9 berkaitan dengan mutu lulusan. Beliau membuat angket untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap layanan guru, fasilitas sekolah, dan harapan siswa terhadap sekolah.

Semoga ilmu yang diberikan beliau menjadi ilmu yang berkah dan semoga Allah azza wa jalla selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Aamiin

Related Posts

Leave a Reply